دکترنوروزیان

چطور با موخره خداحافظی کنیم؟   خیلی از خانم‌ها وقتی کلمه «موخوره» به گوششان می‌رسد ممکن است آهی بکشند و حسرت موهایی را بخورند که به خاطر موخوره هیچ وقت بلند نشدند و یا مجبور به کوتاه کردنشان شدند. چطور با موخره خداحافظی کنیم؟ چطور با موخره خداحافظی کنیم؟ تصور […]

ادامه مطالب