دکترنوروزیان

نرم کردن موها با روش ها و محلول های خانگی صاف کردن مو موهای وزی دارم که صاف کردن آنها برایم بسیار سخت است به همین دلیل آنها را همیشه پشت سر گلوله کرده و جمع می کنم، اگر کوتاه کنم پف می کنه و بدتر میشه و در صورت […]

ادامه مطالب