دکترنوروزیان

رشد سریع مژه در یک هفته راهکارهایی برای رشد و تقویت سریع مژه آیا مژه رشد میکند   البته داشتن مژه هایی بلند ریشه ی ژنتیکی داشته اما این بدان معنا نیست که فردی که دارای ژن خوب نیست نمی تواند از مژه های بلند بهره ببرد. با توجه به […]

ادامه مطالب