دکترنوروزیان

اطلاعاتی درباره ریزش مو یا آلوپسی آلوپسی (Alopecia) یک واژه عمومی به معنی کاهش موی سر یا هر قسمتی از بدن به هر علتی است. آلوپسی علل متفاوتی مانندهورمونی، خودایمنی، عوارض داروها، کمخونی و… دارد. اطلاعاتی درباره ریزش مو یا آلوپسی طاسی طاسی به وضعیت نداشتن مو و یا از […]

ادامه مطالب