طريقه مصرف پكيج دكتر نوروزيان طريقه مصرف پكيج دكتر نوروزيان   طريقه مصرف پكيج دكتر نوروزيان برای افرادی که کاملا طاسی سر دارند در دوره اول درمان استفاده از تونیک محلول سه بار در روز میباشد. طریقه مصرف کلیه داروها برای بانوان و اقایان به یک شکل میباشد و فقط […]

ادامه مطالب